Afbrudt EGU

Hvis du inden din EGU er slut er klar til at starte på en uddannelse eller får et job, kan du afbryde EGU forløbet. Du får et ”delvist gennemført bevis”.

Hvis det undervejs i dit forløb viser sig at du ikke kan leve op til kravene på EGU, kan vi vælge at afbryde EGU’en. Vi vil altid sørge for at hjælpe dig videre til noget andet på bedst mulig vis. Du får et ”delvist gennemført bevis”.

Når du afbryder et EGU forløb før tid, kan du ikke blive optaget i en A-kasse og du er derfor ikke berettiget til dagpenge.