Ansættelsesforhold

De første 3 måneder i virksomheden er prøvetid, hvis praktikaftalen varer 6 måneder eller mere. Ellers er prøvetiden enten 2 måneder eller 1 måned, alt efter aftale mellem virksomhed og elev. I prøvetiden kan både virksomhed og EGU-elev opsige praktikaftalen uden nærmere grund.

Det kræver ikke en EUD-godkendt læreplads at ansætte en EGU-elev i praktik.


En EGU-elev skal være mødestabil, kunne arbejde 37 timer om ugen og være brancheafklaret inden uddannelsesstart.

Praktikaftalen skal påbegyndes senest 3 måneder efter, at aftalen er indgået, for at udløse bonus.

Som privat arbejdsgiver har du ret til bonus hvis du ansætter en EGU-elev i praktik. Ved privat arbejdsgiver forstås virksomheder, organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignede, hvis udgifter er dækket med mindre end 50% offentlig tilskud.

Ordningen er gældende for alle praktikaftaler som er indgået efter 1. juli 2016. Bonusordningen slutter 30. juni 2019.

En arbejdsgivers bonusbeløb udgør kr. 68,00 pr praktikdag i praktikperioden opgjort som kalenderdage i praktikperioden.  2 uger er således 14 praktikdage.

Evt. skoleperiode i praktikperioden medregnes ikke som praktikdage. 

Bonus udbetales automatisk til virksomhedens NemKonto efter gennemført praktikperiode. Oplysning om udbetaling sker til virksomhedens e-boks.


I skoleperioderne får EGU-eleven ikke løn, men skoleydelse fra kommunen.

Efter praktikperioden udfylder arbejdsgiveren i samarbejde med EGU-vejlederen et delbevis.