Forsikring

Du bør selv sørge for at være ulykkesforsikret til dækning af ikke-arbejdsrelaterede aktiviteter under EGU.

Når du er i praktik, er du som EGU elev dækket af din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikringen.

Når du er på skole, er du som udgangspunkt dækket af din egen ulykkesforsikring. Drejer det sig om skole med arbejdspladslignende forhold (fx SPH), så er du dækket af skolens forsikring.