Information om indstilling til EGU

Første skridt er en informationssamtale med en af EGU-vejlederne her ...

Indhold i infosamtalen:

  • Forventningsafstemning i forhold til EGU ‘ens muligheder og krav
  • Er den unge en potentiel EGU elev, informeres om procedurer for ansøgning til uddannelsen .

Herefter skriver vejlederen og den unge sammen indstillingen til visitationsudvalget, som består af repræsentanter fra UU, Jobcenter og EGU-Silkeborg

EGU Indstillingsskema finder du her ...

Skema er et vigtigt materiale for en god vurdering og evt. start for den unge på EGU. Det er derfor vigtigt, at alle punkter udfyldes grundigt og uddybende. Ikke mindst din vurdering af den unge er væsentlig. Heri indgår både en faglig, boglig, social og personlig vurdering. Skulle der ikke være plads i skemaet, må du meget gerne vedlægge bilag.

Det er vigtigt at motivationen hos den unge for at gennemføre uddannelsen er til stede.

Det er ikke muligt at afprøve forskellige brancher for at blive brancheafklaret, idet EGU er et 2 årigt sammenhængende og kompetencegivende uddannelsesforløb.

Derfor skal den unge inden optagelse på EGU have taget stilling til, hvilken branche den unge vil uddanne sig i svarende til, som minimum, at kunne vælge indenfor en af de fire indgange på EUD.

Der kan være vanskeligheder med at finde praktik indenfor enkelte fag, og derfor anbefaler vi, at du kontakter os, hvis du er i tvivl. Har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller sende os en mail, se diverse kontaktoplysninger her...

Indstillingskemaet skal være godkendt / underskrevet af UU Silkeborg.

Se i øvrigt aftaler om arbejdsgange mellem UU/Jobcenter og EGU-Silkeborg her ...