Løn

Lønnen følger overenskomsten for første års lærlinge/EGU elever i den overenskomst, der gælder indenfor den branche du er i praktik. EGU vejlederen hjælper gerne med at finde den relevante overenskomst. Lønnen fremgår også af praktikaftalen.

I skoleperioder får du skoleydelse, se under ”skoleydelse”.