Økonomi

Når du er i praktik, får du løn. Lønnen svarer til den normale lærlingeløn i den branche, du har valgt.

Når du går i skole, får du skoleydelse:

Se taksten her ...

Skoleydelsen er skattepligtig men du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Det har ingen betydning om du er ude- eller hjemmeboende.