Praktik

Når du tager en EGU, består størstedelen af tiden af praktik.
Praktikvirksomheden finder vi sammen. Måske har du allerede inden EGU start kontakt til en virksomhed, som kunne være interesseret i at have dig som EGU-elev?

Inden du kommer i praktik, laver du sammen med din EGU vejleder og praktikvært en praktikaftale. I aftalen fremgår de aftalte mål med praktikperioden, dine arbejdsopgaver, arbejdstider og løn. I aftaler også andre regler, som ferie og sygdom.


Der er en prøvetid på 3 måneder - dvs. både du og din arbejdsgiver kan opsige aftalen inden for denne tidsramme.

Mens du er i praktik, vil din EGU vejleder komme til opfølgningsmøder, hvor du, din praktikvært og vejleder kan tale om hvordan det går, er der noget som skal laves om, skal der sættes nye mål for den næste periode, hvornår er det et godt tidspunkt for et skoleophold eller kursus osv.