Transport

Det er kun muligt at få tilskud til offentlig transport under skoleperioder på en ungdomsuddannelse (f.eks. sosu, tekniskskole eller produktionsskole). I disse perioder kan du få lavet et ungdomskort eller få refunderet udgifter udover egenbetalingen til klippekort. Øvrig transport skal du selv betale.