Uddannelsesbevis

EGU er en kompetencegivende uddannelse. Når du har gennemført, får du et EGU gennemførelsesbevis.

Hvis du efter at have bestået EGU vil fortsætte i uddannelse, kan EGU-beviset være med til at øge dine muligheder for optagelse på andre uddannelser.
Du kan også bruge beviset som dokumentation for erhvervserfaring hvis du efter at have gennemført EGU vælger at søger arbejde.

Med en gennemført EGU er du, hvis du melder dig ind i en arbejdsløshedskasse (A-kasse), berettiget til dagpenge.