Uddannelsesplan

Sammen med din EGU-vejleder laver I din 2 årige uddannelsesplan. Planen viser, hvor og hvornår du skal være i praktik, og hvilke skoleforløb du skal på.