Uddannelsesplan og mål

Uddannelsesplanen er individuel og laves af EGU eleven i samarbejde med vejlederen og evt. praktikvirksomheden. Planen er for to år.

Du sætter et mål med egu’en ”Hvor vil jeg gerne være om to år?”. F.eks.: ”klar til at starte på en almindelig ungdomsuddannelse” eller ”i stand til at få et job”. Uddannelsesplanen sammensættes derefter så den bedst muligt hjælper dig med at nå målet. Planen kan ændres undervejs, når der opstår nye behov eller ønsker.