Værd at vide om EGU

EGU (ErhvervsGrundUddannelsen) er et 2-årigt individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb hovedsagligt bestående af praktik i virksomheder, samt en mindre del bestående af forskellige skoleophold – minimum 20 og højest 40 ugers skole. Målgruppen er unge mellem 16 og 30 år, bosat i Silkeborg kommune, og som ikke er parate til at blive EUD-elever eller at tage en anden ordinær uddannelse.

Her ud over skal den unge være,

  • mødestabil
  • brancheafklaret
  • kunne arbejde fuld tid. (37 timer)
  • motiveret for en kort uddannelse med hovedvægt på praktik
  • og må ikke have gennemført en anden ungdomsuddannelse (bortset fra STU)

Folder: EGU Silkeborg


KL (Kommunernes Landsforening) har en national hjemmeside, hvor du kan læse mere om EGU generelt. Her kan du også se eksempler på hvordan en 2-årige EGU uddannelsesplan kan tilrettelægges således at det passer til den enkelte EGU elev.

www.egu.dk