Værd at vide om EGU

EGU (ErhvervsGrundUddannelsen) er et 2-årigt individuelt tilrettelagt
uddannelsesforløb hovedsagligt bestående af praktik i virksomheder, samt en
mindre del bestående af forskellige skoleophold – minimum 20 og højest 40 ugers
skole. Målgruppen er unge mellem 16 og 30 år bosat i Silkeborg kommune, som ikke
er parate til en anden ordinær uddannelse. Uddannelsen retter sig mod beskæftigelse
og videre uddannelse. Uddannelsen er kompetencegivende og gennemført EGU giver
adgang til optagelse i A-kasse og dagpenge som dimittend.


Det er vigtigt at ansøgeren 

• er mødestabil.                                                                                                                                     
• brancheafklaret, svarende til, som minimum, at kunne vælge indenfor en de fire
indgange på EUD    

• kan arbejde fuld tid. (37 timer) eller deltid kombineret med skole
• er motiveret for en kort uddannelse med hovedvægt på praktik i en virksomhed
• ikke har fuldført anden ungdomsuddannelse. (bortset fra STU)


Folder:
EGU brochure for elever ... EGU brochure for praktiksted

Se mere her : www.egu.dk og www.kl.dk/egu