Hvad er en EGU - ErhvervsGrundUddannelse

EGU er en 2-årig uddannelse med hovedvægt på praktik.

EGU er for unge mellem 16 og 30 år.

Uddannelsen er bygget op omkring praktik, som kan foregår på en eller flere arbejdspladser, samt en mindre del i skole. Derfor er egu også for unge, der foretrækker det praktiske frem for det teoretiske.

Alle EGU elever får tilrettelagt en helt individuel uddannelsesplan. Det er EGU vejlederen, der sammen med den enkelte unge sørger for, at uddannelsen passer til elevens ønsker, behov og kompetencer.

Man kan både komme i praktik og i skole flere forskellige steder under uddannelsen. Skoleperioderne skal sammenlagt vare mindst 20 og højst 40 uger.

Egu er en rigtig uddannelse. Når man har gennemført både skole og praktik tilfredsstillende, får man et uddannelsesbevis. En gennemført EGU kan være med til yderligere at kvalificerer den unge til optagelse på efterfølgende uddannelse.

Egu-elever får henholdsvis løn og skoleydelse under hele uddannelsen.

Folder: EGU Silkeborg